Uncategorized

Основни правила за изграждане на комин

Вашият комин ще бъде правилно сглобен, ако спазвате диаграма А и следните стъпки.

Не превишавайте посоченото разстояние между стенните опори и уверете се че са правилно разположени върху сградата.

  • Ако наклонът на покрива е по-малък от 20 °, височината на комина трябва да бъде над най-високата точка на покрива, както показва фигура 1
  • Покриви с наклон по-голям от 20 °, коминът трябва да бъде разположен както е показано на фигура 2 и 3.
  • Покриви, които са покрити с препятствия, коминът трябва да бъде разположен както е показано на фигура 4.
  • Ако има препятствия около сградата, на която ще се монтира комина, трябва да бъде разположен както е показано на фигура 5.

Диаграма (А)

(A) Максимално разстояние 1.5м. без стенна опора.

(B) Максимално разстояние 3м. между две стенни опори.

(C) Максимално разстояние 12м. между две стенни опори с основа.

(D) Максимално разстояние 12м. между две стенни опори с основа .