Условия за ползване на партньорската програма

Съгласие

Като се регистрирате да бъдете партньор в Партньорската програма на THERMViA , вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“).

THERMViA си запазва правото да актуализира и променя Общите условия  без предизвестие. Всички нови функции, които увеличават или подобряват текущата програма, включително пускането на нови инструменти и ресурси, са предмет на Общите условия. Продължаващото използване на програмата след каквито и да било такива промени представлява вашето съгласие за такива промени.

Нарушаването на някое от условията по-долу ще доведе до прекратяване на Вашата сметка и до отнемане на всякакви неизплатени плащания на партньорска комисионна, спечелени по време на нарушението. Вие се съгласявате да използвате Партньорската програма на свой риск.

Условия за създаване на сметка

 • Трябва да сте навършили 18 години, за да сте част от тази програма.
 • Трябва да живеете в България, за да бъдете партньор.
 • Трябва да си човек. Не са разрешени акаунти, регистрирани от „ботове“ или други автоматизирани методи.
 • Трябва да предоставите законното си пълно име, валиден имейл адрес и всяка друга поискана информация, за да завършите процеса на регистрация.
 • Вашето влизане може да се използва само от един човек – едно входно споделяне от множество хора не е разрешено.
 • Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на вашия акаунт и парола. THERMViA не може и няма да носи отговорност за загуби или щети от вашето неизпълнение на това задължение за сигурност.
 • Вие носите отговорност за всички публикувани съдържания и дейности, които се извършват под вашия акаунт.
 • Едно лице или юридическо лице не може да поддържа повече от един акаунт.
 • Нямате право да използвате Партньорската програма за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел.
 • Не трябва при използването на Услугата да нарушавате закони от вашата юрисдикция (включително, но не само закони за авторското право).
 • Нямате право да използвате Партньорската програма, за да печелите пари от собствените си акаунти за продукти на THERMViA.

Връзки / графики на вашия сайт, във вашите имейли или други комуникации

След като се регистрирате в Партньорската програма, ще ви бъде предоставен уникален Партньорски код. Имате право да поставяте връзки, банери или друга графика, която предоставяме с вашия партньорски код на вашия сайт, във вашите имейли или в други комуникации. Ние ще ви предоставим насоки, стилове на връзки и графични произведения на изкуството, които да използвате за свързване към THERMViA. Можем да променим дизайна на произведението  по всяко време без предупреждение, но няма да променим размерите на изображенията без надлежно предизвестие.

За да разрешите точно проследяване, отчитане и начисляване на такси за реферали, ние ще ви предоставим специални формати на връзки, които да се използват във всички връзки между вашия сайт и THERMViA. Трябва да сте сигурни, че всяка от връзките между вашия сайт и THERMViA правилно използва такива специални формати на връзки. Връзките към THERMViA, поставени на вашия сайт в съответствие с настоящото споразумение и които използват правилно такива специални формати на връзки, се наричат „специални връзки“. Ще спечелите такси за реферали само по отношение на продажби на продукт THERMViA, възникващи директно чрез специални връзки; ние няма да ви носим отговорност във връзка с неуспех от вас или някой, за когото се позовавате на използването на специални връзки или неправилно въведен партньорски  код, включително до степента, в която такъв неуспех може да доведе до намаляване на сумите, които в противен случай ще ви бъдат изплатени съгласно настоящото споразумение.

Партньорските връзки трябва да сочат страницата на продукта, който се рекламира.

Тарифи / комисионни за сезиране и плащане

За да може да се продаде продукт, за да спечелите такса за реферал, клиентът трябва да кликне чрез специална връзка от вашия сайт, имейл или други комуникации до https://thermvia.bg и да извърши поръчка за продукт по време на тази сесия.

Ще плащаме комисионни само за връзки, които автоматично се проследяват и отчитат от нашите системи. Ние няма да плащаме комисионни, ако някой каже, че е закупил или някой каже, че е въвел код за препращане, ако не е бил проследен от нашата система. Ние можем да плащаме комисионни за бизнес, генерирани чрез правилно форматирани специални връзки, които са автоматично проследени от нашите системи.

Ние си запазваме правото да дисквалифицираме комисионни, спечелени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни продажби или маркетингови методи.

Плащанията започват само след като сте спечелили над 50 лв. в партньорски доход. Ако партньорският ви акаунт никога не прекрачи прага от 50 лв., комисионните ви няма да бъдат реализирани или платени. Ние сме отговорни само за плащането на акаунти, които са преминали прага от 50 лв.

Идентифицирайки се като THERMViA филиал

Нямате право да издавате съобщения за пресата във връзка с настоящото споразумение или участието ви в програмата; подобно действие може да доведе до прекратяването ви от програмата. В допълнение, вие не можете по никакъв начин да представяте погрешно или да разкрасявате отношенията между нас и вас, да казвате, че развивате нашите продукти, да казвате, че сте част от THERMViA или да изричате или да внушавате някакви отношения или принадлежност между нас и вас или всяко друго лице или образувание, с изключение на както е изрично разрешено от настоящото споразумение (включително чрез изразяване или намекване, че ние подкрепяме, спонсорираме, одобряваме или внасяме пари за всяка благотворителна или друга кауза).

Нямате право да купувате продукти чрез своите партньорски връзки за собствена употреба. Такива покупки могат да доведат (по наша собствена преценка) до задържане на такси за сезиране и / или до прекратяване на настоящото Споразумение.

Схема на плащане

Докато текущата ви партньорска печалба е над 50 лв., ще ви се изплаща всеки месец. Ако не сте спечелили 50 лв. от последното си плащане, ние ще ви платим следващият месец след като прекрачите прага.

Дефиниция на клиента

Клиентите, които купуват продукти чрез тази програма, ще се считат за наши клиенти. Съответно, всички наши правила, правила и оперативни процедури, свързани с поръчки на клиенти, обслужване на клиенти и продажби на продукти, ще се прилагат за тези клиенти. Можем да променим нашите политики и оперативни процедури по всяко време. Например, ще определим цените, които ще се таксуват за продукти, продавани по тази програма в съответствие с нашите собствени ценови политики. Цените и наличността на продуктите могат да варират от време на време. Тъй като промените в цените могат да засегнат Продукти, които сте посочили на вашия сайт, не трябва да показвате цените на продуктите на вашия сайт. Ще използваме разумно търговски усилия, за да представим точна информация, но не можем да гарантираме наличността или цената на всеки конкретен продукт.

Вашите отговорности

Вие ще носите пълна отговорност за разработването, функционирането и поддръжката на вашия сайт и за всички материали, които се появяват на вашия сайт. Например, вие ще носите пълна отговорност за:

– Техническата експлоатация на вашия сайт и цялото свързано с него оборудване
– Осигуряването на показването на Специални връзки на вашия сайт не нарушава никакво споразумение между вас и трета страна (включително, без ограничение, ограничения или изисквания, поставени пред вас от трета страна, която е домакин на вашия сайт)
– Точността, истинността и целесъобразността на материалите, публикувани на вашия сайт (включително, наред с други неща, всички свързани с продукта материали и всяка информация, която включвате или асоциирате със специални връзки)
– Гарантиране, че материалите, публикувани на вашия сайт, не нарушават или нарушават правата на която и да е трета страна (включително например авторски права, търговски марки, поверителност или други лични или собственически права)
– Гарантиране, че материалите, публикувани на вашия сайт, не са злонамерени или по друг начин незаконни
– Гарантиране, че вашият сайт точно и адекватно разкрива, чрез политика за поверителност или по друг начин, как събирате, използвате, съхранявате и разкривате данни, събрани от посетители, включително, когато е приложимо, че трети страни (включително рекламодатели) могат да обслужват съдържание и / или реклами и събират информация директно от посетителите и могат да поставят или разпознават бисквитки в браузърите на посетителите.

Спазване на законите

Като условие за вашето участие в програмата вие приемате, че докато сте участник в програмата, ще спазвате всички закони, наредби, правила, разпоредби, заповеди, лицензи, разрешителни, решения или други изисквания на всеки държавен орган, който има юрисдикция над вас, независимо дали тези закони и т.н. влизат в сила или по-късно влизат в сила по времето, когато сте участник в програмата. Без да ограничавате горепосоченото задължение, вие се съгласявате, че като условие за участието си в програмата ще спазвате всички приложими закони , които уреждат маркетинговия имейл, включително без ограничение, CAN-SPAM Act от 2003 г. и всички други закони срещу спама.

Срок на споразумението и програмата

Срокът на настоящото споразумение ще започне след приемането на вашата кандидатура за програма и ще приключи, когато бъде прекратен от която и да е от страните. Вие или ние можем да прекратим настоящото Споразумение по всяко време, със или без причина, като изпратим писмено уведомление на другата страна за прекратяване. След прекратяването на настоящото Споразумение по каквато и да е причина, вие незабавно ще прекратите използването и премахнете от вашия сайт всички връзки към https://thermvia.bg, всички наши търговски марки, всички други материали предоставени от нас на вас съгласно настоящото или във връзка с програмата. THERMViA си запазва правото да прекрати програмата по всяко време. При прекратяване на програмата THERMViA ще изплати неизплатени приходи, натрупани над 50 лв.

Прекратяване на договора

THERMViA, по собствено усмотрение, има право да спре или да прекрати акаунта ви и да откаже всякаква и текуща или бъдеща употреба на Програмата или всяка друга услуга THERMViA по каквато и да е причина по всяко време. Такова прекратяване на Услугата ще доведе до деактивиране или изтриване на Вашия акаунт или достъпа Ви до Вашия акаунт и до отнемане и отказ от всички потенциални комисионни или за плащане на комисионни в акаунта Ви, ако са спечелени чрез измама, незаконно или прекалено агресивни, съмнителни методи на продажби или маркетинг. THERMViA си запазва правото да откаже услуга на никого по някаква причина по всяко време.

Ограничения на отговорността

Ние няма да носим отговорност за косвени, специални или последващи вреди (или всяка загуба на приходи, печалби или данни), възникнали във връзка с това Споразумение или Програмата, дори ако сме били информирани за възможността за такива щети. Освен това, нашата съвкупна отговорност, произтичаща по отношение на това Споразумение и Програмата, няма да надвишава общите такси за реферали, платени или дължими за Вас съгласно настоящото Споразумение.

Условия за ползване

Ние не даваме изрични или мълчаливи гаранции или декларации по отношение на Програмата или каквито и да е продукти, продавани чрез Програмата (включително, без ограничение, гаранции за годност, продаваемост, невменяемост или каквито и да било косвени гаранции, произтичащи от курс на изпълнение, сделка или търговско използване). В допълнение, ние не представяме, че работата на THERMViA ще бъде непрекъсната или без грешки и няма да носим отговорност за последствията от прекъсвания или грешки.